Home > Betreffende > Bijbelinstituut

Bijbelinstituut

Bijbelinstituut « Op de afspraak » (B.I.O.A)

Ontstaan in 2013 als het protestants evangelische bijbelinstituut, « Op de afspraak » is een instituut die een praktische theologische vorming geeft op hoger niveau, in het Franstalig hoger onderwijs te België.

Het is een vrucht van de voorganger Ghislain Lukunku, zodat we ons echt kunnen voorbereiden als bruid van de Here, in deze eindtijd.

Door middel van onderwijs, lessen, seminaries, het instituut, ‘ op de afspraak ” richt zich erop om in het hartje van Europa een het grootst mogelijk aantal dienaars en dienaressen van de HERE volledig gericht naar de glorierijke afspraak van de gemeente met Jezus Christus.

Het is een opleiding gericht naar de dienstbaarheid in de gemeente om de gemeente voor te bereiden op de afspraak met de naderende terugkomst van Jezus Christus,
de roeping van de HERE het bovennatuurlijke zoals belooft in de laatste dagen ( Joêl 2. 28-29)

Administratie en inschrijvingen

Elke kandidaat voor deze opleiding in het BIOA dient zich een dossier aan te maken met zijn diploma secundair onderwijs en inschrijvingsfiche voor 31 oktober van het jaar.

Uurrooster van de lessen

We beginnen elk jaar in september en de laatste lesdag is de laatste zaterdag van de maand juni. Het uurrooster bestaat uit een minimum van 1 week-end per maand, dit wil zeggen, een donderdag en vrijdag van 18u30 tot 21u30 en zaterdag van 10u00 tot 16u00

Home > Betreffende > De gemeente

De gemeente

De Opwekkingsgemeente, stromend levend water heeft drie buitenlandse gemeenten,

In Italie

Fiumi Di Acqua Viva; Via di Rebibbia, 38 Roma,
De voorganger is Jacques Maloyi Mantamu.
Tel. 339/2643334
E-mail: jacquesmly_m@yahoo.it

In Duitsland

Gemeinde Fleuves d´Eau Vive; Waldstraße 4730163 Hannover

De voorganer is Toko Kembo

http://www.fleuvesdeauvive.de

Tel.: 017670196002 (Pastor Toko, Kembo)

In het Verenigd Koninkrijk

Embassy of Heaven church; 10 Blue Hill Crescent-LS12 4PB Leeds

De voorgenger is Jean Louis K. Mbuyi

Tel: 00 113 318 48 97

Email: jlouismb@yahoo.fr

Home > Betreffende > Missie

Missie

– De opwekkingsgemeente stromend levend water heeft de ambitie om van alle volken discipelen van Jezus Christus te maken volgens de geschriften en gebod van de HERE

– We zijn een gemeente met een missie en een roeping het evangelie van Christus naar de andere te brengen.

– We werken samen voor de verkondiging van het evangelie over de hele wereld.

– We stellen alles in het werk om de verstotene van de maatschappij terug op te nemen, te laten herstellen door hen het Woord van God te leren kennen, Zijn Helingskracht, Zijn Heilsboodschap, Zijn Werk voor ons en in ons. Het is een plaats waar we ons voor bereiden op het eeuwig leven, een vruchtbaar en eerlijke relatie met de HERE Jezus onze Heer en Herder, Heiland

 

Home > Betreffende > Wie wij zijn

Wie wij zijn

Historisch:

De opwekkingsgemeente stromend levend water is een gemeente die deel uitmaakt van de Belgische synode van protestantse en evangelische kerken. Opgericht door voorganger Ghislain Lukunku, had de eerste dienst plaats op 07 januari 2001 in de geallieerde straat te vorst een gemeente in de rand van Brussel
Na zeven jaren de Here ter hebben gevierd in een garage die dienst deed als bijeenkomst plaats, zijn we verhuist naar ons eigen gebouw in 2008 een mooi en groot gebouw. Dertien jaar na haar geboorte telt de opwekkingsgemeente stromend levend water drie dochtersgemeenten, in Hannover (Duitsland) in Rome (Italië) en Leeds (Engeland) alsook een partnergemeente in Rio de Janeiro (Brazilië)

De Pastorale ploeg bestaat uit volgende personen:

Voorganger Ghislain:

Couple pastoral Lukunku

Dominee Ghislain Lukunku is de stichter en de eerste voorganger van de opwekkingsgemeente stromend levend water. Hij heeft een diploma van de theologische protestantse faculteit Brussel sinds 1996.

Hij in België aangekomen in 1985 om zijn studies van ingenieur verder te zetten. Na enkele maanden heeft God hem geroepen om volledig van richting te veranderen en zich voltijds in te zetten voor het Evangelie. In dienst van de HERE sinds 1983, was hij een tijd een van de mede-voorgangers in de gemeente l’Église Internationale de Bruxelles EIB, deze gemeente verliet hij eind 2000 met de zegening van zijn collega’s om opwekkingsgemeente stromend levend water op te richten. Het is een visionair die doorheen zijn levenswandel met de Heer geleerd heeft naar Hem te luisteren zonder aarzeling.

Een wijs man die Gods woord onderwijst in alle nederigheid, voorganger Ghislain heeft hiermee al vele levens veranderd doorheen zijn onderwijs. Zijn eerste doelstelling is de harten van de mensen terug te brengen naar de HERE en hen voor te bereiden op Zijn terugkomst. De naderende terugkomst van de HERE heeft ervoor gezorgd dat hij het evangelie naar de verschillende uithoeken van de wereld heeft mogen brengen.

Samen met zijn echtgenote Shadia en hun vijf kinderen wonen zij in de rand van Brussel.

Voorganger Bienfait M’libwa

Pasteur Bienfait

Voorgangster Annie Ndaya

Pasteur Annie

Voorgangster Pauline Wandji

Pasteur Pauline

Voorganger Paulain Schuman

Pasteur Paulain

Voorgangster Marie-Rose Mengi

Pasteur Marie-Rose Mengi

Voorganger Serge Kabengele

Pasteur Serge

Voorganger Thierry Ghonda

Pasteur Thierry

Voorganger Julien Shabani

Pasteur Julien

Home > Betreffende
Home > Se connecter
Home > Accueil
Home > Private: Blog
Home > Contact > Témoignage

Témoignage

Utilisez ce formulaire pour nous faire part de vos témoignages.

Les témoignages serviront à encourager l’équipe et rien ne sera publié sans votre accord ni contact préalable.

Les champs marqués d'une * sont obligatoires

Votre nom*

Votre email*

Ville/Pays

Sujet du témoignage

Témoignage

Code de vérification
captcha Veuillez retaper les caractères ci-contre

Home > Contact > Témoignage @ EN

Témoignage @ EN

Utilisez ce formulaire pour nous faire part de vos témoignages

*Required field

Name*

E-mail*

City/Country

Subject

Personal testimony

Code
captcha Please type the characters exactly as shown

Home > Contact > Témoignage @ NL

Témoignage @ NL

Utilisez ce formulaire pour nous faire part de vos témoignages

*Verplicht veld

Naam*

E-mailadres*

Plaats / Land

Over getuigenis

Getuigenis

Code
captcha Gelieve de karakters van de afbeelding over te typen

Home > zerzre
Home > Matthieu 28.18-20

Matthieu 28.18-20

Jésus, s’étant approché, leur parla ainsi : Tout pouvoir m’a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde.

Home > Matthieu 28.18-20

Matthieu 28.18-20

 Jésus, s’étant approché, leur parla ainsi : Tout pouvoir m’a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde.

 

 

 

Home > Contact
Home > Contact
Home > Contact
Home > A propos > Qui sommes-nous ?

Qui sommes-nous ?

Historique :

Le Centre de Réveil Fleuves d’Eau vive est une assemblée membre du synode fédéral des églises protestantes et évangéliques de Belgique. Fondé à l’initiative du pasteur Ghislain Lukunku, le premier service cultuel y a été célébré le 07 janvier 2001 sur la rue des alliés à Forest, une commune de la banlieue de Bruxelles.

Après sept années passées à adorer Dieu dans un garage qui nous servait de lieu de culte, nous avons acquis et aménagé en 2008 dans un bâtiment moderne doté d’une plus grande capacité d’accueil. Treize ans après sa naissance, le Centre de Réveil Fleuves d’Eau Vive compte à ce jour trois églises filles: à Hanovre (Allemagne), à Rome (Italie) et à Leeds (Angleterre) ainsi qu’une assemblée partenaire à Rio de Janeiro (Brésil).

L’équipe pastorale est composée des personnes suivantes :

Le Pasteur Ghislain :

 

Le Révérend Ghislain Lukunku est le fondateur et pasteur titulaire du Centre de Réveil Fleuves d’Eau vive et est diplômé de la Faculté Universitaire de Théologie Protestante de Bruxelles depuis 1996.

Il arrive en Belgique en 1985, pour poursuivre des études d’ingénieur. Mais au bout de quelques mois, il est appelé par le Seigneur à changer d’orientation pour servir entièrement la cause de l’Evangile. Au service de Dieu depuis 1983, Il fut en son temps l’un des pasteurs associés de l’Église Internationale de Bruxelles (E.I.B), qu’il a quitté à la fin de l’année 2000 avec la bénédiction de ses pairs pour fonder le Centre de Réveil Fleuves d’Eau vive. C’est un visionnaire qui a appris durant son cheminement à écouter Dieu et à lui obéir sans faille.

Homme d’équilibre et sage enseignant de la bible, Le pasteur Ghislain a transformé de nombreuses vies par ses enseignements. Sa mission première est de ramener les cœurs des Hommes à Dieu et de les préparer à la rencontre avec Lui. L’urgence du retour de Christ l’amène à porter le message évangélique aux quatre coins du monde.

Il est marié et vit dans une commune de la périphérie avec son épouse Shadia et leurs cinq enfants.

Pasteur Bienfait M’libwa

Pasteur Bienfait
Pasteur Bienfait

Pasteur Annie Ndaya

Pasteur Annie
Pasteur Annie

Pasteur Pauline Wandji

Pasteur Pauline
Pasteur Pauline

Pasteur Paulain Schuman

Pasteur Paulain
Pasteur Paulain

Pasteur Marie-Rose Mengi

Pasteur Marie-Rose Mengi
Pasteur Marie-Rose

Pasteur Serge Kabengele

Pasteur Serge
Pasteur Serge

Pasteur Thierry Ghonda

Pasteur Thierry
Pasteur Thierry

Pasteur Julien Shabani

Pasteur Julien
Pasteur Julien

Évangéliste Massamba 

Évangéliste Massamba

Home > A propos
Home > Notre message

Notre message

Préparer l’Eglise à la rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ est notre principale mission. Le Pasteur Ghislain a reçu du Seigneur l’appel de sensibiliser les Hommes sur l’imminence de ce grand rendez-vous céleste. Il est écrit: « Réjouissons-nous et soyons dans l’allégresse, et donnons-lui gloire; car les noces de l’agneau sont venues, et son épouse s’est préparée… » Apocalypse 19.7.

Ainsi, au Centre de Réveil Fleuves d’Eau Vive, la trompette sonne pour restaurer l’amour de l’église pour l’époux, pour réveiller les chrétiens endormis et susciter leur attachement pour le ciel en ces temps de la fin.

Produire l’espérance ou reconstruire l’espérance perdue est notre cheval de bataille. En effet, sans l’espérance les promesses de Dieu sont inaccessibles, il est écrit « Christ en nous, l’espérance de la gloire».

En ces temps caractérisés par un état de découragement et par un christianisme ambiant désintéressé de l’essentiel (le retour du Christ), nous travaillons ensemble par le Saint-Esprit à remplir d’espérance le peuple de Dieu. Ce dernier pourra alors faire face à l’adversité avec dignité, courage et persévérance, et ce dans l’attente de son Seigneur Jésus-Christ.

Home > Votre profil
Home > Se déconnecter
Home > Inscription
Home > Mot de passe oublié
Home > Réinitialiser le mot de passe
Home > Inscription
Home > Inscription
Home > Mot de passe oublié
Home > Mot de passe oublié
Home > Se déconnecter
Home > Se déconnecter
Home > Réinitialiser le mot de passe
Home > Réinitialiser le mot de passe
Home > Newsletter
Home > Newsletter (nl)
Home > Newsletter (en)
Home > Contact > Ligne de prière

Ligne de prière

Utilisez ce formulaire pour nous demander des prières.

Les champs marqués d'une * sont obligatoires

Votre nom*

Votre email*

Ville/Pays

Sujet de prière

Code de vérification
captcha Veuillez retaper les caractères ci-contre

Home > Contact > Ligne de prière @NL

Ligne de prière @NL

*Verplicht veld

Naam*

E-mailadres*

Plaats / Land

Over Gebed

Code
captcha Gelieve de karakters van de afbeelding over te typen

Home > Contact > Ligne de prière @EN

Ligne de prière @EN

Utilisez ce formulaire pour nous demander des prières.

*Required field

Name*

E-mail*

City/Country

Subject of prayer

Code
captcha Please type the characters exactly as shown

Home > Photos
Home > Contact > Nos coordonnées
Home > Nos événements > Calendrier

Calendrier

<< May 2022 >>
MTWTFSS
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Home > Nos événements > Événements passés

Événements passés

Date / Heure Événement
30/06/2019
14 h 00 min - 18 h 30 min
Barbecue time
C. R. Fleuves d’Eau Vive, Forest Bruxelles
26/10/2018 - 05/11/2018
0 h 00 min
Allume ta lampe à Jérusalem
Mur des lamentations, Jérusalem
13/06/2018 - 14/06/2018
19 h 00 min - 21 h 00 min
Deux soirées spéciales
Centre de Réveil Fleuves d’Eau Vive, Forest
22/04/2018 - 24/04/2018
11 h 00 min - 13 h 15 min
3 Rencontres prophétiques
Centre de Réveil Fleuves d’Eau Vive, Forest
05/04/2018 - 07/04/2018
0 h 00 min
Conférence ALAC 2018 à Paris!
Eglise Parole du Salut, epinay sous sénart
30/03/2018 - 02/04/2018
0 h 00 min
ALLUME TA LAMPE 2018
Centre de Réveil Fleuves d’Eau Vive, Forest
08/02/2018 - 11/02/2018
0 h 00 min
Conférence avec le Pasteur Tshalo Katshunga
Centre de Réveil Fleuves d’Eau Vive, Forest
14/04/2017 - 17/04/2017
Toute la journée
Allume ta lampe
29/01/2017 - 31/01/2017
Toute la journée
Rdv à ne pas manquer
Centre de Réveil Fleuves d’Eau Vive, Forest
28/10/2016 - 07/11/2016
0 h 00 min
VOYAGE EN ISRAEL
Home > Nos événements > Événements à venir
Home > Nos événements

Nos événements

Date / Heure Événement
30/06/2019
14 h 00 min - 18 h 30 min
Barbecue time
C. R. Fleuves d’Eau Vive, Forest Bruxelles
26/10/2018 - 05/11/2018
0 h 00 min
Allume ta lampe à Jérusalem
Mur des lamentations, Jérusalem
13/06/2018 - 14/06/2018
19 h 00 min - 21 h 00 min
Deux soirées spéciales
Centre de Réveil Fleuves d’Eau Vive, Forest
22/04/2018 - 24/04/2018
11 h 00 min - 13 h 15 min
3 Rencontres prophétiques
Centre de Réveil Fleuves d’Eau Vive, Forest
05/04/2018 - 07/04/2018
0 h 00 min
Conférence ALAC 2018 à Paris!
Eglise Parole du Salut, epinay sous sénart
30/03/2018 - 02/04/2018
0 h 00 min
ALLUME TA LAMPE 2018
Centre de Réveil Fleuves d’Eau Vive, Forest
08/02/2018 - 11/02/2018
0 h 00 min
Conférence avec le Pasteur Tshalo Katshunga
Centre de Réveil Fleuves d’Eau Vive, Forest
14/04/2017 - 17/04/2017
Toute la journée
Allume ta lampe
29/01/2017 - 31/01/2017
Toute la journée
Rdv à ne pas manquer
Centre de Réveil Fleuves d’Eau Vive, Forest
28/10/2016 - 07/11/2016
0 h 00 min
VOYAGE EN ISRAEL
1 2 3 4 5

Home > Nos événements > Emplacements

Emplacements

1 2

Home > Nos événements > Catégories
Home > Nos événements > Mots-clef
Home > Don

Don

Si vous souhaitez soutenir le Centre de Réveil Fleuves d’Eau Vive, vous pouvez le faire en utilisant l’onglet ci-dessous:

Home > Donate

Donate

Texte à éditer

Home > A propos > Nos services

Nos services

Au Centre de Réveil Fleuves d’Eau Vive vous trouverez les services suivants:

Aux tout-petits entre 0 et 3 ans (Crèche)

Comme notre Jésus-Christ nous recommande de laisser venir à Lui les enfants, pour nos petits bouts de chou entre 0 et 3 ans, nous avons prévu une crèche. Ceci permet aux parents, pendant le culte, de suivre la prédication en toute tranquillité sachant que leur enfant est en de bonnes mains.

Ce service est totalement gratuit et vous est offert tous les dimanches. Si vous souhaitez placer votre enfant à la crèche, le dimanche ; venez sans plus tarder à notre rencontre afin que nous puissions vous présenter les instructions y relatives.

 Pour nos enfants entre 3 et 12 ans (Ecodim)

Au Centre de Réveil Fleuves d’Eau Vive, les enfants occupent une place importante parce qu’ils ont un rôle central dans l’avenir d’une nation… dans la continuité de l’œuvre de Christ.                                                                                            

C’est pourquoi à L’Ecole du Dimanche, communément appelée ECODIM, nous enseignons aux enfants les principes de base de la vie chrétienne. Les moniteurs formés au CRFEV y veillent avec dévouement et l’accès  est gratuit pour tous les enfants.

Pour les Adolescents entre 12 et 18 ans

Nous croyons que nos jeunes malgré tous les défis et auxquels ils font face aujourd’hui, peuvent être différents et des chrétiens qui assument pleinement leur statut.                                                                                                                            

Notre prière est que les jeunes de Fleuves d’Eau Vive soient de vrais adorateurs et des enfants de Dieu qui vivent une relation profonde avec notre Seigneur Jésus. Car lui-même a dit : « Mais l’heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité; car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est Esprit, et il faut que ceux qui l’adorent, l’adorent en esprit et en vérité » (Jn 4,23-24). 

Nous voulons les voir s’épanouir dans l’église à travers différentes rencontres de notre groupe, tout en grandissant spirituellement dans la connaissance de Dieu et la révélation de Christ.
Notre travail consiste donc à mettre en place un cadre nécessaire à leur motivation par diverses activités spirituelles et ludiques.

Aux jeunes adultes entre 18 et 35 ans (Ja’H FEV)

Jahfev1

Aux célibataires

Sortir du célibat au 21ème siècle est devenu un véritable défi pour beaucoup d´entre nous. Une certaine perception du célibat, les pressions de l´entourage familial, et les préjugés de la société contemporaine produisent un mal être dans le fait d´être chrétien et célibataire. Le département CEP est là pour affirmer avec force que célibat ne rime pas avec solitude. Il s´agit d´une période de transition qui doit être mise à profit pour mieux vous préparer au niveau spirituel, émotionnel, physique et mental à rencontrer le conjoint que Dieu enverra vers vous.

Ce ministère nous accompagne vers le mariage tel que Dieu l´a institué.
Le mariage est une invention de Dieu
• Pour vivre sa chrétienté dans la sainteté
• Pour apprendre à servir le Seigneur pendant notre jeunesse
• Pour accompagner les célibataires sur le chemin du mariage …

Pour les couples

Suivant les recommandations et prescriptions de la sainte Bible, ce ministère fixe comme objectif :
• L´édification des familles et foyers chrétiens
• L´engagement par la grâce de Dieu à vivre, à défendre l´intégrité et l´honneur du mariage
• Etre un vrai modèle pour les générations présentes et à venir
• S´aimer, se respecter et se soutenir mutuellement
• Donner des outils ou moyens pour les couples pour faire face au monde …

 

Home > A propos > Églises

Églises

Le Centre de Réveil Fleuves d’Eau Vive compte trois assemblées à l’étranger:

En Italie

Fiumi Di Acqua Viva; Via di Rebibbia, 38 Roma,

Le pasteur titulaire est Jacques Maloyi Mantamu.

Tel. 339/2643334

E-mail: jacquesmly_m@yahoo.it

En Allemagne

Gemeinde Fleuves d´Eau Vive; Waldstraße 4730163 Hannover

Le pasteur titulaire est Toko Kembo

http://www.fleuvesdeauvive.de

Tel.: 017670196002 (Pastor Toko, Kembo)

En Angleterre

Embassy of Heaven church; 10 Blue Hill Crescent-LS12 4PB Leeds

Le pasteur titulaire est Jean Louis K. Mbuyi

Tel: 00 113 318 48 97

Email: jlouismb@yahoo.fr

Home > A propos > Instituts

Instituts

Institut biblique “Le Rendez-Vous” (I.B.R.V)

Créé en 2013 en tant qu’Institut Biblique protestant évangélique, “Le Rendez-Vous” est un établissement de formation biblique, théologique, et pratique du niveau supérieur dans le système d’enseignement supérieur francophone en Belgique.

Il est le fruit de la révélation divine à son serviteur, le Pasteur Ghislain Lukunku, pour s’occuper sérieusement de la préparation efficace de l’Epouse du Christ, en ces temps de la fin.

Par le moyen des cours et séminaires, l’Institut Biblique “Le Rendez-Vous” vise à former au coeur de l’Europe, un plus grand nombre des serviteurs et servantes de Dieu radicalement orientés vers le rendez-vous glorieux de l’Eglise avec Jésus-Christ.

C’est donc un institut de formation aux ministères, en vue de la préparation de l’Eglise au rendez-vous avec:

– Le retour imminent de Jésus-Christ;

– L’appel de Dieu;

– Le surnaturel promis dans les derniers jours (Joël 2.28-29)

Admission et inscription

Tout candidat à la formation au sein de l’I.B.R.V doit normalement être détenteur d’un diplôme CESS, et déposer le dossier d’inscription avant le 31 octobre de l’année.

Horaire des cours

La rentrée a lieu en septembre de chaque année et la clôture intervient le dernier samedi du mois de juin. Les cours sont dispensés au moins un weekend par mois, c’est à dire un jeudi et un vendredi de 18 h 30′ à 21 h 30′ et un samedi de 10 h 00′ à 16 h 00′.

Home > A propos > Missions

Missions

– Le Centre de Réveil Fleuves d’Eau Vive a pour ambition de faire de toutes les nations, des disciples de Jésus-Christ, conformément au commandement du Seigneur.

– Nous sommes une assemblée à vocation missionnaire, fondée sur Jésus-Christ et les Saintes Ecritures.

– Nous travaillons pour l’expansion du christianisme aux quatres coins du monde.

– Nous mettons tout en œuvre pour aider et réhabiliter les laissés-pour-compte de la société en leur faisant connaître Jésus- Christ,  Sa puissance de restauration, de relèvement et de salut. C’est un lieu de préparation à la vie éternelle, fruit d’une relation vraie, pure et sincère avec Jésus-Christ notre Seigneur.

Home > Se connecter
Home > Aanmelden
Home > Login
Home > Contact > Contactez-nous

Contactez-nous

Utilisez ce formulaire pour toute information.

Les champs marqués d'une * sont obligatoires

Votre nom*

Votre email*

Sujet

Fichier joint

Votre message

Code de vérification
captcha Veuillez retaper les caractères ci-contre

Home > Contact > Contact us
Home > Contact > Contact

Contact

*Verplicht veld

Naam*

E-mailadres*

Onderwerp

Bestand toevoegen

Message

Code
captcha Gelieve de karakters van de afbeelding over te typen